NetSupport School v14.00.2 – Phần mềm quản lý phòng máy trường học

Netsupport School 14 dùng để quản lý các máy tính trong hệ thống trường học. Có thể hiển thị màn hình của máy chủ được gửi để xuất hiện trên màn hình của mọi máy khách. Nó giúp giáo viên trong trường học có thể áp dụng chúng vào việc đào tạo (training) và dạy học sinh. Kiểm soát công việc qua mạng. Có một người thầy sẽ lo mọi việc chu toàn. Bản thân chương trình có khả năng xem xét và tương tác với từng học sinh. Và theo các nhóm được xác định trước là chuyên nghiệp và xuất sắc Có thể khóa chuột và bàn phím của máy khách. Và có thể xem công việc của mọi khách hàng Hiện nay, có một chương trình thông minh gọi là NSS hay gọi đầy đủ là NetSupport có thể khóa màn hình máy tính từ máy chủ (Tutor) sang máy khách (Student), tại đây máy chủ có thể xem và thực thi quyền sử dụng của máy khách.

Chương trình Netsupport là giải pháp đào tạo hàng đầu. Cho phép giáo viên ra lệnh Xem xét và tương tác với học sinh theo cá nhân hoặc theo nhóm được xác định trước. Điều này bao gồm Kiểm soát ứng dụng, Lập kế hoạch giảng dạy tự động, Quản lý máy in, Instant Messenger, Giám sát nội dung và nhiều hơn nữa.

NetSupport School v14.00.2 – Phần mềm quản lý phòng máy trường học 1

Đặc trưng Netsupport School

 • Quản lý
 • Quản lý máy in và thiết bị
 • Hoạt động trên Internet
 • Đăng ký sinh viên
 • Phát và thu thập tệp
 • Thanh thông tin sinh viên
 • Công cụ của kỹ thuật viên
 • Hướng dẫn và chứng minh
 • Hướng dẫn thời gian thực (Chế độ hiển thị)
 • Bảng trắng ảo
 • Lãnh đạo nhóm
 • Trò chuyện
 • Hỗ trợ âm thanh
 • Thanh công cụ dành cho giáo viên
 • Giám sát và Kiểm soát
 • Xem màn hình sinh viên trong thời gian thực (Chế độ màn hình)
 • Giám sát ứng dụng và internet
 • Giám sát bàn phím
 • Giám sát âm thanh thời gian thực
 • Kiểm tra và đánh giá
 • Kiểm tra học sinh
 • Chế độ khảo sát
 • Mô-đun Hỏi và Đáp (Q&A)
 • Bảo vệ
 • Và nhiều hơn nữa.

NetSupport School v14.00.2 – Phần mềm quản lý phòng máy trường học 3

Có gì mới trong NetSupport School v14:

 • Chế độ phản hồi của sinh viên
 • Chế độ dễ
 • Khóa mở khóa
 • Màn hình trống
 • Bật máy tính
 • Nhắn tin cho sinh viên
 • Phản hồi của sinh viên
 • Chặn tất cả internet
 • Yêu cầu trợ giúp
 • ‘Tắt âm thanh’ ở học sinh.
 • Giờ học.
 • Giám sát toàn bộ lớp học hoặc từng học sinh thông qua hình thu nhỏ
 • Hiển thị màn hình của giáo viên cho tất cả hoặc học sinh được chọn
 • Trò chuyện và gửi tin nhắn cho lớp học hoặc những sinh viên được chọn
 • Giám sát và kiểm soát việc sử dụng ứng dụng và internet
 • Tiến hành khảo sát nhanh cuối bài học
 • Phát và tự động thu thập các tập tin từ mỗi học sinh
 • Thêm nữa!

Download NetSupport School 14 – Phần mềm quản lý máy tính

Link Google Drive

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo
0919 810 801